PROJEKT LILY

Ovaj Projekt ima multimodularni karakter te će se kroz međusobno povezan niz aktivnosti kontinuirano u narednom razdoblju provoditi s ciljem umrežavanja svih nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata. Dodatno kroz svoje komponente sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja. Komponente ovog Projekta odnose se na:

 • organizacije tematskih javnih manifestacija s ciljem senzibilizacije građana o važnosti reakcije društva u pogledu eliminacije nasilja,
 • izradu spota i web stranice u suradnji s glazbenikom Marinom Ivanović Stokom (Kampanja putem digitalnih mreža),
 • tematske edukativne kazališne predstave,
 • interaktivne radionice (senzibilizacija mladih),
 • provedba znanstvenih i stručnih istraživanja,
 • međusektorsku suradnju i edukaciju stručnjaka (policija, sustav socijalne skrbi, sudstvo, nevladine organizacije),
 • intenziviranje rada i međusobne suradnje Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
 • senzibilizaciju i edukaciju žena,
 • senzibilizaciju i edukaciju potencijalnih vulnerabilnih skupina (žene starije životne dobi te osoba s invaliditetom…),
 • suradnju s organizacijama civilnog društva,
 • organizaciju tečajeva samoobrane za žene,
 • obilježavanje Nacionalnog i Međunarodnog dana suzbijanja nasilja nad ženama.

Sam naziv projekta simbolično asocira na ime pokojne sutkinje Ljliljane Hvalec, usmrćene 22. rujna 1999. godine u krvavom pohodu od strane jednog muškog počinitelja. On je naime rijekom brakorazvodne parnice s pištoljem ušetao u sudnicu na Općinskom sudu u Zagrebu i ubio spomenutu sutkinju, svoju suprugu, njenu odvjetnicu te je teško ranio zapisničarku.
Hrvatski sabor 2004. godine, proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na smrtno stradale žrtve.

Ministarstvo unutarnjih poslova kao nositelj aktivnosti uvrstilo je Projekt „Lily“ u izradu novog nacionalnog strateškog dokumenta zaštite od nasilja u obitelji, a aktivnosti su kompatibilne i s Strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske (Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, Nacionalni programa za mlade kao i s istaknutim inicijativama organizacija civilnog društva poput inicijative #Spasime, kada je i na sastanku u Kabinetu ministra unutarnjih poslova s članicama ove inicijative dana 9. travnja 2019. godine najavljen ovaj Projekt).