Osvrti na događanja

PROJEKT: “Lily”

By 24. 06. 2019. No Comments

 

Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova u suradnji s brojnim partnerima razvilo je novi preventivni projekt pod nazivom „LILY“, usmjeren na sprječavanje svih oblika nasilja prema  ženama.

Sustavno ulaganje u područje prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja prema ženama jedan je od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske.

Projekt „Lily“ sastavni je dio novog nacionalnog strateškog dokumenta zaštite od nasilja u obitelji, koji je u izradi, svojim aktivnostima i komponentama podupire strateške dokumente Vlade RH (Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, Nacionalni programa za mlade), a ujedno je i konceptualno kompatibilan s inicijativama organizacija civilnog društva.

Sam projekt ima multimodularni karakter te će se kroz međusobno povezan niz aktivnosti kontinuirano u narednom razdoblju provoditi s ciljem umrežavanja svih nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata. Dodatno kroz svoje komponente sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja.

Komponente ovog Projekta odnose se na:

– organizacije tematskih javnih manifestacija s ciljem senzibilizacije građana o važnosti reakcije društva u pogledu eliminacije nasilja,

– izradu spota i web stranice u suradnji s glazbenikom Marinom Ivanovićem Stokom (Kampanja putem digitalnih mreža),

– tematske edukativne kazališne predstave,

– interaktivne radionice (senzibilizacija mladih),

– provedba znanstvenih i stručnih istraživanja,

– međusektorsku suradnju i edukaciju stručnjaka (policija, sustav socijalne skrbi, sudstvo, nevladine organizacije),

– intenziviranje rada i međusobne suradnje Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

– senzibilizaciju i edukaciju žena,

– senzibilizaciju i edukaciju potencijalnih vulnerabilnih skupina (žene starije životne dobi te osoba s invaliditetom…),

– suradnju s organizacijama civilnog društva,

– organizaciju tečajeva samoobrane za žene,

– obilježavanje Nacionalnog i Međunarodnog dana suzbijanja nasilja nad ženama.